Informacje

1 Radomszczański Bieg Charytatywny - Szczęśliwa Siódemka

I Radomszczański Bieg Charytatywny - Bieg ma na celu promowanie aktywności fizycznej wraz z zebraniem środków dla potrzebującej osoby. Impreza cykliczna, w tym roku chcemy zebrać środki dla Marcina Kalasińskiego, który potrzebuje nowej protezy. Na biegu przeprowadzona zostanie zbiórka publiczna zarejestrowana na Portalu Zbiórek Publicznych prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem 2018/1720/OR
Dystans 7 km, to właśnie 7 km w obliczu pięknej radomszczańskiej przyrody pokonają biegacze, dając szczęście innej potrzebującej osobie.

Organizatorzy: Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko, drużyna "Biegacze w Radomsku"

Program

Program imprezy:
9.00 - Odbiór pakietów startowych
11.00 - Start biegu
Zgłoszenia przyjmowane są na adres: biegacze.radomsko@gmail.com - prosimy o wpisywanie imienia, nazwiska.


Patroni Biegu:

Nadleśnictwo Radomsko
Powiat Radomszczański


Sponsorzy imprezy:
Narzędzia-Suplicki
Lombard Krakowska
Produkcja Grafiki
Fit&Big
ESBANK Bank Spółdzielczy

Patroni Medialni:
Pomiędzy Stronami
Radomsko24.pl
Dziennik Łódzki
Co Nowego
Nasze Miasta Radomsko
Puls Radomska
Gazeta Radomszczańska
Radio Era
Telewizja NTL Radomsko
Spotted Radomsko


Materiał filmowyGaleria
Mapa Imprezy - start i meta


 Plakat Imprezy


img02  

Regulamin


I Radomszczański Bieg Charytatywny

Szczęśliwa Siódemka

 

Cele i założenia biegu

Promowanie radomszczańskiej przyrody

Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej

Zbiórka środków na cele charytatywne. W tym roku środki przekazujemy na Marcina Kalasińskiego, który w wyniku wypadku stracił kończynę dolne.

 

Organizatorzy i podmioty współpracujące:

Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko, Nadleśnictwo Radomsko, Drużyna Biegacze w Radomsku

 

Patronat

Starosta Radomszczański

 

Termin i miejsce

Impreza odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2018 roku (niedziela) w Radomsku.

Start zaplanowano na godz. 11:00 w lesie na „Suchej wsi” przy szlabanie parę metrów od skrzyżowania ulic Strażacka-Strzałkowska

Bieg przeprowadzony w lesie na dystansie 7km  (3,5 km+ powrót)

 

 

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

Limit czasu na pokonanie dystansu 7 km – 90 minut.

Ustalony został limit 100 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy. Bieg jest bezpłatny, sugerujemy jednak o wrzucenie do puszki min. 20 zł na zbiórkę publiczną, która będzie zgłoszona na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – www.zbiorki.gov.pl

W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj.  29 kwietnia 2018 roku ukończyli 16 rok życia.

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 29 kwietnia 2018 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów

 

Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.biegamy.radomsko.pl/bieg-charytatywny. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 28 kwietnia 2018 lub do wyczerpania miejsc.

Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania zostaną zdyskwalifikowane.

 

W ramach biegu uczestnik otrzymuje:

1) Pamiątkowy medal biegu

2) Napój regenerujący.

3) Numer startowy.

 

 

Pomiar czasu i biuro zawodów

Pomiar za pomocą stopera. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru. Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.

Biuro zawodów mieści się w lesie na „Suchej wsi” przy szlabanie parę metrów od skrzyżowania ulic Strażacka-Strzałkowska w Radomsku.

Godziny otwarcia biura: 29 kwietnia 2018 (niedziela) - godz. 9.00 (otwarte dla WSZYSTKICH)

 

Klasyfikacja końcowa

Prowadzona będzie klasyfikacja generalna dla najszybszych kobiet i mężczyzn

 

Nagrody

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 przyznane zostaną trofea

 

Zasady finansowania

Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

 

Postanowienia końcowe

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).

Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.

Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.

Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

Punkt pomiaru czasu zawodnika odbędzie się na nawrotce po 3,5 km. Zawodnik, który nie zostanie odnotowany przez sędziego na tym odcinku nie zostanie sklasyfikowany.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy.

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w I Radomszczańskim Biegu Charytatywnym wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Radomszczańskim Biegu Charytatywnym. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu - decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Sebastian Pierzchalski

Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko

Tel. 501 659 683

Biegacze.radomsko@gmail.com